Logo-UIBEl passat 17 de setembre l’Associació Llar de Memòria va assistir a les III Jornades de presentació d’entitats col·laboradores a la Universitat de les Illes Balears, a l’Aula Magna de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. Es presentà Llar de Memòria com entitat col·laboradora per la realització de pràctiques externes dels alumnes del grau de Psicologia de la UIB en aquesta associació. La finalitat d’aquestes pràctiques és la contribució a la formació integral dels estudiants i la complementació del seu aprenentatge teòric i pràctic.