Tallers

La metodologia de la majoria dels tallers és una adaptació del mètode Montessori, especialment perquè ens permet una adaptació cultural important, l’ús de material quotidià però al mateix temps atractiu per l’usuari, són activitats sencillez que permeten crear un ambient tranquil i no exigent. La seva finalitat es tractar, mitjançant dinàmiques informals però planificades i organitzades aspectos cognitius, físics i emocionals. El desenvolupament d’aquests tallers persegueix sempre un objectiu pràctic, útil i significatiu per l’usuari. Normalment s’integren en el programa: Taller de ceràmica, taller de tradición popular, taller de jardineria, taller de cuina, taller de música, taller de costura,…

Teràpia amb cans

Taller ocupacional on el contacte amb animals proporciona un temps d’oci que , per sí mateix, contribueix a millorar la qualitat de vida dels usuaris. Tan mateix és una intervenció amb uns objectius definits, en col•laboració amb el grup de psicòlegs, es valoren metes concretes i s’avalua el procés. En aquesta intervenció, el ca forma part del procés terapèutic com un instrument útil i de motivació.

Estimulació emocional i social

L’objectiu és intervenir, des de l’anàlisi funcional i a partir d’una línea base, sobre les conductes disruptives i intentar millorar la simptomatologia emocional de l’usuari, per una part i per l’altre la validació d’emocions i records.

Taller d’habilitats socials

Estimulació de les capacitats socials i la comunicació a través del llenguatge no verbal conductual ( imatge, proxèmica i kinèsia) i la paralingüística ( to, ritme, volum, silencis, timbres)

Biblioteca d’aromes

L’ús dels aromes no es pretén a nivell curatiu sinó com un instrument de reminiscència. A través de la presentació d’estímuls sensorials bàsics, olors, en aquest cas a més de l’atenció, la percepció i les gnòsies s’estimula a l’usuari a nivell emocional relacionant l’estímul amb la reminiscència.

Tallers de reminiscència

Es centra en estimular a través de la memòria episòdica o autobiogràfica de l’usuari amb l’objectiu principal de conservar la seva identitat, estimulant la reminiscència i remarcant aspectes emocionals facilita les relacions intragrupals, la comunicació i l’autoestima.

Temps recreatiu

Jocs de taula i tradicionals amb la base d’una estimulació social i comunicacional.