L’objectiu principal del grup asimptomàtic és exercitar el nostre cervell per potenciar un envelliment actiu i una bona qualitat de vida. L’entrenament cognitiu realitzat en grup ajuda a estimular les habilitats socials i comunicatives i així fomentar la socialització i l’expressió emocional, que resulta del tot imprescindible per aconseguir un envelliment actiu.

Aquest grup es reuneix cada Divendres, durant una hora i mitja.

 • Estimulació cognitiva (sobretot de manera escrita per practicar a casa):

Llenguatje, lectoescriptura, praxias, agnosias, càlcul, orientació personal, temporal i espacial,funcions executives, raonament abstracte, memòria a curt i a llarg termini…

 • Llibre de la vida. Narració autobiográfica, arbre generologic.*
 • Desenvolupament de la creativitat i de la imaginació. *

Construcció d’històries, relatar somnis reals, pintar mandalas , mímica, mini-teatre, realitzar dibuixos lliures i guiats..

 • Realització d’un calendari mensual personal*
 • MINDFULNESS. Treballar la consciència. amb diferents activitats, com per exemple adaptacions d’exercicis del cuadern de “terapias verdes” sobre com estimular l’atenció;
 • creant i modificant rituals de la vida quotidiana;
 • convertint durant tot un dia un tema preocupant per l’usuari amb tema tabú.
 • Realització d’un dietari (escrit diariament) on s’anoten les principals coses importants a fer durant el dia, data completa,sants, telefonades, aniversaris, oblits. (s’incliou dins l’rientació personal.)
 • Aquestes activitats es basen el la teràpia de mindfulness , que es pot entendre com l’atenció i la conciència plena y reflexiva, prestant atenció al que passa en el moment (aquí i ara).
 • També es pot interpretar com una filosofia de vida, una praxis amb un modo d’actuar en situacions i moments concrets (present).
 • L’objectiu és que l’usuari es deixi dur per les sensacions percebudes en un moment concret, estimulant així també els 5 sentits.
 • És també un intent d’autorregulació emocional, sobretot en els trastorns d’ansietat i depresió, molt comuns a n’aquesta població. Si evitam un estat depressiu, milloram les petites pèrdues de memòria i desorientacions.
 • Ensenyar a l’usuari els diferents tipus de memoria i de capacitats superiors.

Ensenyar-lis a discriminar entre un envelliment normal i un patològic; amb la principal finalitat de prendre consència del que fan i perquè ho fan.

 • Introducció a les Habilitats Socials. *

Autoestima dins la conversació, autoestima d’identitat, diferents tipus de comunicació, empatia, role-playing.

 • Musicoteràpia*
 • Aromoteràpia*
 • Motricitat
 • Jocs de taula
 • Relaxació: R. Jacobson, meditació.

* Intentant estimular en cada activitat les emocions de l’usuari.