Inscripció Socis

  Nom i llinatges*

  DNI*

  Data de naixement*

  Adreça*

  Municipi*

  CP*

  e-mail*

  Telèfon*

  Col·laboració

  30€60€90€La voluntat

  Indiqui una quantitat

  Quota

  AnualSemestral

  Forma de Pagament

  XecTransferènciaDomiciliació bancària

  Entitat bancària

  Número de compte (20 dígits)

  El titular del compte

    Autoritzo l'associació Llar de Memòria a carregar els imports esmentats anteriorment

    He llegit la Política de Privacitat