MUSICOTERÀPIA

Explicació

La músicoterapia és una teràpia no verbal amb suficients fonaments científics de l’ordre clínic i terapèutic que ens permet establir una metodologia de feina i una sèrie de tècniques que integrens sons, renous, ritmes, instruments que permeten establir una relació, una comunicació entre el terapeuta i l’usuari. En aquest nivell és una tècnica imprescindible en estats avançats de l’enfermetat.

La música compromet el nostre cervell en sa seva totalitat. La captació del so a nivell fisiològic inicia un procés que a més del sistema auditiu, el propiceptiu i el tàctil involucra estructures directament implicades amb la regulació emocional.

La música en sí mateixa és una tècnica d’estimulació ja que consideram que qualsevol tipus de so produït per qualsevol objecte combinat de manera adequada crea música, necessàriament el nostre cervell a més reb una informació de la combinació de diferents tons ( la variació en una successió determinada produeix la melodia), en una seqüència de temps de duració variable (ritme) i diferenciats en diferents timbres (degudament als diferents harmònics produïts per cada instrument),realitzant diferents velocitats. Però especialment es cerca afavorir i millorar l’expressió emocional bàsica i per tant, millorar les habilitats en comunicació i potenciar l’intercanvi de remnisciències emocionals i episòdiques en el grup.

S’espera una millora d’autoestima i moderar les alteracions de l’estat d’ànim, irritabilitat, l’agitació i l’agressivitat.

Taller Tècnica Vocal: Articulació i Vocalització

Objectius:
Estimulació del llenguatge Oral, del vocabulari i la comunicació, amb la finalitat d’enrelantir l’aparició d’afàsia.

 • Relaxació del coll: lateral, obliquo, inclinacions.
 • Relaxació mandibular: mastegar.
 • Relaxació de la llengua: sobre sa cara interna de les galtes.
 • Respiració: vàries respiracions profundes ( conciències).
 • Sons:a/o/e/i
 • Sons:m/b/f/r/s
 • Sil·labacions:ma/be/ri/so/fu
 • Paraules que comencen per les sil·labes anteriors.
 • Tarea distractora: cançó
 • MCP sil·labacions.

Taller Cant Vocal

Objectius:

 • Mantenir l’atenció i la concentració

 • Reforçar la memòria remota

 • Experimentar emocions.

 • Coordinació viso-local

 • Memòria llunyana

 • Sentit del ritme

 • Agafar conciència del propi cos.

 • Vocalització de les lletres.

 • Conservació del llenguatge.

 • Socialització-autoestima.

 • Comunicació·

Desenvolupament de l’activitat:

Cant dirigit i personalitzat, cançoner:

 1. Gloses

 2. En Pep Gonella

 3. Na Catalina de Plaça

 4. Mumpare i Mumare

 5. Sor Tomaseta

 6. Però Bernat

 7. Na Dolores

 8. Vou Veri Vou

 9. A la Ciutat de Nàpols

 10. Himne de Sa Pobla

Espai obert per cantar cançons que es recordin lliurament.
Comentar els records i les emocions que provoca cada cançó.