A dia 28 d’octubre del 2017,  Llar de Memòria amb NIF G57621567 se li ha concedit la quantia de 9.750€ pel projecte «Estimulació i autoajuda en l’Alzheimer i altres demències» presentat en la convocatòria pública d’ajudes econòmiques de l’IMAS a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l’any 2017.