A dia 22 de desembre del 2023, Llar de Memòria amb NIF G57621567 se li va concedir la quantia de 39.583,20€ pel projecte «Estimulació i Autoajuda en l’Alzheimer i altres demències V» presentat en la convocatòria pública d’ajudes econòmiques de l’IMAS a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l’any 2022.