A dia 27 de desembre del 2022, Llar de Memòria amb NIF G57621567 se li va concedir la quantia de 23.587,14€ pel projecte «Estimulació i Autoajuda en l’Alzheimer i altres demències IV» presentat en la convocatòria pública d’ajudes econòmiques de l’IMAS a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l’any 2021.