A dia 28 de desembre del 2020, Llar de Memòria amb NIF G57621567 se li va concedir la quantia de 15.000€ pel projecte <> presentat en la convocatòria pública d’ajudes econòmiques de l’IMAS a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a l’any 2020.